Omkring ukompliceret og hurtig hulmursisolering og tætte tage med overstrygning/understrygning

Forinden jeg og min mand flyttede i hus kendte jeg ik’ om understrygning - http://tagxperten.dk/over-understrygning/koebenhavn-sjaelland/ – , overstrygning - http://tagxperten.dk/over-understrygning/overstrygning-koebenhavn/ – og hulmursisolering - http://tagxperten.dk/isolering/hulmursisolering-koebenhavn/ – . Her efter atten måneder har vi været igennem det meste med husrenoveringen. Understrygning på tegltaget risikerer at falde ned og så bliver taget utæt. Det er så vidt jeg ved også relevant for overstrygning, for som jeg forstår det understrygning og overstrygning er allmost same same. Deres funktion er enslignende for overstrygning og understrygning.

Hulmursisolering har ik været så langvarigt at få lavet, som vi forventede. Først beslutte sig ml hulmursisolering med papiruld eller rockwool. Med den beslutning overstået var det egentligt meget hurtigt og enkelt. Hulmursisolering kan faktisk ordnes ved at den professionelle blæser produktet ind ind gennem bitte små åbninger. Hulmursisolering er ikke et synonym med fjernelse af vægge.

Hør undertegnede, så fremt du skal have lidt viden omkring overstrygning, understrygning og hulmursisolering. Jeg vurderer personligt, jeg har forstået rigtig meget undervejs i vores renovering. Så har du spørgsmål angående overstrygning, understrygning og hulmursisolering?